Mail

info@tiskajme.eu

Telefon

+385 99 513 47 77

Adresa

Koprivnica, Hrvatska

Službeni podaci

Renzzo d.o.o. Koprivnica
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem 070096799
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

OIB: 03167121874
Žiro-račun broj: (IBAN): HR5023860021110006842
(kod Podravska banka d.d., Koprivnica)
SWIFT:PDKCHR2X
EORI No.: HR03167121874
Direktor: Renato Glavak

Kontaktiraj nas

Na svaki upit odgovorit ćemo u najkraćem vremenu…